Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου ΠΑΑ 2014-2020       ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ   Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης                                                                                          Ευρωπαϊκό Ταμείο                                                                                       Θάλασσας και Αλιείας ΕΠΑλΘ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 LEADER 1η  Πρόσκληση της ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου» (ΔΙ.ΣΥ.Ζ.) Για την υποβολή Προτάσεων στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/ΤΑΠΤΟΚ)" (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19: "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων" (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD 2014 - 2020 Συνημμένα: Κατεβάστε όλα τα αρχεία της 1ης Πρόσκλησης CLLD 2014-2020 (αρχείο zip/rar) Ημερομηνία έναρξης: 12/12/2019 Ώρα 13:00 Ημερομηνία λήξης:    13/03/2020 Ώρα 15:00