Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε. Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου   Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, του Υπομέτρου 19-2 Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων   ΠΑΑ 2014-2020       ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ   Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης                                                                                          Ευρωπαϊκό Ταμείο                                                                                       Θάλασσας και Αλιείας ΕΠΑλΘ 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 LEADER 1η  Πρόσκληση-Τροποποιημένη  της ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου» (ΔΙ.ΣΥ.Ζ.) Για την υποβολή Προτάσεων στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/ΤΑΠΤΟΚ)" (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19: "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων" (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD 2014 - 2020 Ερωτήσεις -Απαντήσεις Συνημμένα: Κατεβάστε όλα τα αρχεία της 1ης  Πρόσκλησης-Τροποποιημένης CLLD 2014-2020 (αρχείο zip/rar)        Ημερομηνία έναρξης: 12/12/2019 Ώρα 13:00 Νέα Ημερομηνία λήξης:    01/06/2020 Ώρα 15:00 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ!!! Έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα - Τελικά Αποτελέσματα! ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ!!!